Phụ nữ trong tranh triệu USD của danh họa Việt – VnExpress