Cuộc thi Marathon chó đầu tiên ở Sài Gòn – VnExpress