Kết quả bầu cử giữa kỳ sẽ quyết định các chính sách của ông Biden có được thông qua dễ dàng hay không, cũng như ảnh hưởng tới kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo. - VnExpress

m88:  Lý dom88 bầu cử giữa kỳ quan trọng với Mỹ
Thanh Quý : xoso66 xoso66